Collectie Gelderland

Geen titel

Dit is een overzichtskaart van de ligging van een aantal GBKN-bladen (Groot Schalige Basiskaart Nederland) van het westelijke deel van de bebouwde kom van Lunteren