Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien vanaf de Nijverheidlaan in zuidelijke richting. Op de voorgrond de woonwijken Uitvindersbuurt en Ede- Oudzuid. Ten zuiden van de flatgebouwen aan de Jan Th. Tooroplaan de woonwijk Maandereng. Rechts de in aanbouw zijnde woonwijk De Rietkampen.