Collectie Gelderland

Geen titel

Uitbreidingsplan op een kadastrale ondergrond van de kazerneterreinen en het Enkagebied. Op de kaart staan de wegen van de uitbreiding en de rooilijnen in rood aangegeven. Uitbreidingsplan is vastgesteld bij Raadsbesluit 18-02-1925.