Collectie Gelderland

Geen titel

Op een kadastrale ondergrond (zonder perceelnummers) zijn wegen en waterlopen met nummers aangeduid. Deze nummers verwijzen naar de bijbehorende wegenlegger. Belangrijke gebouwen staan ook aangegeven. Deze kaart betreft de kernen van Ede, Lunteren, Bennekom en Otterlo.