Collectie Gelderland

Geen titel

De Ned. Herv. Kerk (Oude Kerk) in Ede gezien vanaf de Paasberg