Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Harskamp ter hoogte van de Julianastraat (links), gezien in noordwestelijke richting.