Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto Bennekom West. Van links naar rechts de Rijnsteeg, Slagsteeg, Bornsesteeg en de Dr. W. Dreeslaan. In het midden rechts het gebouw RIVRO Nergena. In het noorden het Harnsedijkje.