Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede, omgeving Zonneoordlaan. Foto gezien in oostelijke richting. Diagonaal door het midden de spoorlijn Ede-Amersfoort v.v.