Collectie Gelderland

Geen titel

Bosbedrijfskaart van het landgoed Peppelenburg en Westerrode, geprojecteerd op een topografische ondergrond ( 1.10.000). Tevens staan er veldnamen en vakgrenzen van het bosareaal en een legenda vermeld.