Collectie Gelderland

Geen titel

Bloos van Treslong : in rood twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken, en een vrijkwartier Châtillon (in rood drie vairpalen) met gouden schildhoofd, Sd: twee helmen, rechts: Hk1: goud en blauw, een kroon (3b+2/1p) waaruit een uitkomende rode naar links gewende drakenkop met hals en opgeheven vleugels, links: Hk2: zilver en rood, een kroon (3b+2/1p) een uitkomende opvliegende zilveren zwaan met gouden kroon om de hals, Sh: twee roodgetongde gouden leeuwen staande op een ongekleurde sokkel. Het schild hangt aan elke helmstuk met twee zelen, rechts blauw en links rood gekleurd. Op de volgende pagina een kladtekening waarin de kleuren zijn bijgeschreven. Op deze tekening eveneens de spelling Bloos in plaats van Blois. Verder in het boek komt dit wapen nogmaals als kladtekening voor. Er wordt dan geen naam vermeld.