Collectie Gelderland

Geen titel

VW- bestelwagen combi van Coberco-zuivelfabriek te Ede tijdens heideoptocht.