Collectie Gelderland

Geen titel

Gymnastieklokaal behorende bij de Baron van Deedemschool aan de Kerkweg 19 te Ede, gezien in de richting van de Kerkweg. De school die nu (2010) Zuiderpoort heet is geopend op 7-1-1930.