Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname Bennekom. Boven Zwembad de Vrije Slag aan de Langschoterweg. Boven horizontaal de Dr. Willem Dreeslaan. Rechtsboven de West Breukelderweg. Onder de Dr. Willem Dreeslaan de Vier-Morgenweg en Langesteeg. Linksonder het Harnsedijkje