Collectie Gelderland

Geen titel

Op de ondergrond "Uitbreidingsplan dorp Ede" staat met een rode streeplijn de begrenzing met namen van de grenswegen. Behoort bij brief van de directeur van Gemeentewerken aan Burgemeester en Wethouders, d.d. 25 februari 1939.