Collectie Gelderland

Geen titel

Een Bennekomse laat haar honden uit op het pleintje aan de Margrietlaan/Beatrixlaan gezien in noordoostelijke richting.