Collectie Gelderland

Geen titel

Heideweek op de markt voor het marktgebouw. Hennie Foeken, in boerenkiel, is aan het koekslaan. Koekslaan is een oud Veluws gebruik, dat veelal gedaan werd bij houtverkopingen en boelhuizen.