Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 1 van serie van 38 foto's Fotoreportage van het op 30 april 1956 gehouden défilé ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het garnizoen Ede. Het défilé werd gehouden op de Rijksweg in Ede, ter hoogte van de straat Op den Berg. Aankomst van de commissaris der koningin in Gelderland, Jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford (rechts). Majoor Mr. G. Herman (midden) begroet hem. Op de voorgrond burgemeester H.M. Oldenhof.