Collectie Gelderland

Geen titel

De Stationsweg in Ede, gezien in zuidelijke richting. Links de woning van de stationschef, rechts het seinhuis en in het midden de spoorwegovergang.