Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname omgeving Ede. Bovenhorizontaal de Woutersweg. Middenhorizontaal de Zonneoordlaan. Links verticaal de spoorlijn Ede-Amersfoort.