Collectie Gelderland

Geen titel

Rooms Katholiek Militair tehuis aan de Padberglaan in Ede. Dit huis is tijdens de bombardementen op 17 september 1944 vernield.