Collectie Gelderland

Geen titel

Rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Peppelensteeg.