Collectie Gelderland

Geen titel

De herdenking van het 25-jarig bestaan van het garnizoen te Ede op 1 mei 1931. Burgemeester mr. dr. C.O.Ph. baron Creutz biedt het geschenk van de burgerij aan.