Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede Centrum gezien in noordelijke richting. In het midden rechts de Klinkenbergerweg en Raadhuisstraat met het gemeentehuis.