Collectie Gelderland

Geen titel

De Poggenbeekstraat in Ede, gezien in oostelijke richitng.