Collectie Gelderland

Geen titel

14 september 1985: Open Dag afdeling Gemeentewerken. Praalwagen aan de Slingerboslaan.