Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien in zuidwestelijke richting vanaf de Klinkenbergerweg, die onderaan de foto te zien is. De straat rechts naar boven is de Prins Bernhardlaan. Rechts in het midden de kruising met de Stationsweg met de Rooms Katholieke Kerk. In het midden de "Keetmolen". Links de spoorlijn Arnhem-Utrecht, met de aftakking naar rechts de lijn Ede-Amersfoort