Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien vanaf de Gildestraat in noordwestelijke richting. Op de voorgrond in het midden het Marnix College, daarboven het gemeentehuis met links daarvan de Oude Kerk. Bovenaan de kruising Raadhuisstraat / Molenstraat.