Collectie Gelderland

Geen titel

De Arnhemscheweg Grintweg in Bennekom, gezien in oostelijke richting ter hoogte van de Oude Zoomweg (rechts).