Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 5 van serie van 5 De Nassauschool voor protestants christelijk basisonderwijs aan de Heidelaan te Bennekom. De Nassauschool, gezien in zuidwestelijke richting met zicht op het schoolplein.