Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 16 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". Foto van de jubilerende secretaris F.H. Sievers met zijn familie.