Collectie Gelderland

Geen titel

van Delen: in zilver een rode dwarsbalk beladen met twee goudgehoornde zilveren naar rechts gewende ramskoppen, Hk: zilver en rood, Wr: zilver en rood, Ht: een uitkomende jonkvrouw de borst bedekt met de dwarsbalk van het schild, Sh: twee aanziende rode leeuwen staande op een zwarte arabesk. Het helmstuk rust op het schild.