Collectie Gelderland

Geen titel

De gebouwen van de rioolwaterzuivering aan de Dr. W. Dreeslaan in Bennekom, gezien in oostelijke richting.