Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 4 van serie van 5 De Rooms Katholieke kleuterschool "Sint Bernadette" aan de Korhoenlaan 4 in Ede. De school werd in 1993 gesloopt. Links de Rooms Katholieke kleuterschool "Sint Bernadette", gezien vanaf de Korhoenlaan in noordelijke richting. Op de achtergrond de Rooms Katholieke kerk "De Goede Herder" en de huizen aan de Leeuweriklaan.