Collectie Gelderland

Geen titel

Het Poortplein heette aanvankelijk heel even Maanderplein. Onde de poortwoningen waren aan beide kanten winkeltejs. Links de kruidenierswinkel van Van Maanen, later overgenomen door P. Kersseboom. Rechts de groentewinkel van T.H. Berends. Op de achtergrond is de Poortlaan te zien.