Collectie Gelderland

Geen titel

Bergstraat te Ede. Links achter de boom is de Driehoek en rechts voor het witte huis de Kleefseweg. In 1965 waren deze huizen nog bewoond, maar te zien dat er voor de deur van Bergstraat 11, waar de weduwe V.d. Brink-Veldhuizen woonde, planken voor de deur zijn gespijkerd en ook van het huis op no. 13, waar B.A. v. Schoonderbeek woonde, zijn de luiken gesloten. No. 15 is nog bewoond door A. van de Hoeve. Deze woningen werden op 26 september 1969 gesloopt. In het hoge witte huis woonden de families C.G. ter Maten en J.J. van Dijk.