Collectie Gelderland

Geen titel

Het interieur van boerderij "Klein Altena" (gebouwd in 1718) aan de Meulunterseweg te Lunteren. Links mejuffrouw G.van Manen, het dienstmeisje en rechts mevrouw G. van den Brink-Maassen.