Collectie Gelderland

Geen titel

De Notaris Fischerstraat in Ede. Het huis middenachter was het woonhuis vanA. en H.R. van Rooijen. Later werd er de jongerensoos Oktopus in gevestigd. Geheel rechts het gebouw van het Leger des Heils. Daarnaast de naaimachinewinkel van Singer. Achter de Torenstraat met het marktgebouw en de huizen op de markt.