Collectie Gelderland

Geen titel

Boogaart van Beloijs : gevierendeeld, 1-4: in zilver een groene uitgerukte boom (waarvan de kroon in drie lagen is afgebeeld), 2-3. in goud een in twee banen zilver en rood geschakeerd schuinkruis, Hs: in goud een rode leeuw, Hk: groen en zilver, Sd: een kroon (3b+2/3p) waaruit een uitkomende gouden leeuw met zilveren tong en nagels, Sh: twee duivels van natuurlijke kleur met in de buitenhand een groene knots die op de voetstuk en de binnenhand het helmstuk houdend. De Sh staande op een in potlood geschetste voetstuk.