Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 7 van een serie van 9. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Zuiveringsschap Veluwe aan de Peppelensteeg in Ede, vlak voor de sloop in februari 1989. De machinekamer.