Collectie Gelderland

Geen titel

De Permar Sociale Werkvoorziening aan het Horaplantsoen in Ede, de achterzijde.