Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 1 van serie van 3 De Notarisbank op de Goudsberg te Lunteren, gelegen in het bos op de noordwestelijke helling van de Lindeboomsberg. De bank is aangeboden aan notaris R. Dinger in 1935 ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum. De bank is ontworpen door architect J.W. Dinger, zoon van de notaris.