Collectie Gelderland

Geen titel

De Hogerhorst in Ede, gezien in zuidelijke richting. Rechts de laagbouwwoningen en flat aan de Langenhorst. Links de hoek met de Slotlaan en de flat aan de Luynhorst.