Collectie Gelderland

Geen titel

De panden aan de Van Borsselelaan 3 en 5 in Ede, gezien in noordelijke richting.