Collectie Gelderland

Geen titel

Aan de Paasbergerweg in Ede, treffen wij de Trapakkers aan, rechts boven, waar nog steeds op de ouderwetse manier geploegd wordt.Gezien in zuidoostelijke richting.