Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 18 van een serie van 20. Brand in het Gemeentehuis van Ede op 27 februari 1989. Druk bezig op het dak. Op de achtergrond woningen bij de Paasbergerweg/Vossenakker, gezien in oostelijke richting.