Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de woonwijk Maandereng te Ede, gezien in noordoostelijke richting. Onderaan de Rijksweg A 12 met parallel daaraan de Rubensstraat. Linksboven de flatgebouwen van de Arnold Koningstraat en de Willem Marislaan.