Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de wijk Veldhuizen in Ede, gezien in noordelijke richting. Op de voorgrond de flats aan de Groenendaal, geheel links de drive-in woningen aan de Nettelhorst, met rechts de flat en de laagbouwwoningen in de burgwijk. Geheel rechts de Victoria-Vesta vijver. Bestelnummer = G 399