Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 10 van serie van 10 De Bovenweg in Bennekom. De Bovenweg, gezien in zuidelijke richting ter hoogte van verzorgingshuis voor verstandelijk gehandicapten "Denneoord".