Collectie Gelderland

Geen titel

Op een kadastrale ondergrond zijn de wegen en waterlopen met nummers, die verwijzen naar de wegenlegger, aangegeven. In de percelen aan weerszijde van deze wegen en waterlopen staan de kadastrale nummers vermeld. Ook staan op de kaart streeknamen. Voor gebruik zie kopie film K381 en overzicht K373. ** Inzage van het fysieke stuk uitsluitend met toestemming van de archivaris **