Collectie Gelderland

Geen titel

De Midden-Eng in Bennekom, gezien in oostelijke richting bij de kruising met de Alexanderweg.